Автомобилни неволи или ремонт на ГНП

Удоволствието да карате автомобил за съжаление е свързано с поддръжката и недотам приятни и утежняващи бюджета ви ремонти.

Единственото решение в случаи, когато се наложи поправка или оптимизаране представянето на автомобила на пътя е избора на надежден център за автомобилен ремонт и диагностика. Един от най-модерните и професионално ориентирани центърове за ремонт на ГНП е sofia-diesel-center , който предлага широкоспектърни услуги. Ще обърнем внимание на една от основните им услуги, а именно ремонт, диагностика и рециклиране на горивнo нагнетателна помпа (ГНП).

Горивно нагнетателната помпа е един от основните компоненти, отговарящ за цялостната работа на дизеловия двигател и представянето на автомобила. Изискванията към ГНП са много като основното е да регулира цикловата порция гориво според съответния режим на работа на двигателя. При това тя трябва да осигури количеството гориво, подавано към всички цилиндри на двигателя, да бъде еднакво. С други думи предназначението на ГНП е да подава нагнетено и дозирано гориво към всички цилиндри като осигурява определеното темпо на подаване на гориво при отделните етапи на горивния процес, а при високооборотните двигатели регулира впръскването според честотата на въртене.

Автомобилни неволи или ремонт на ГНП

Като имаме предвид натоварената работа на помпата с течение на времето се появяват редица проблеми като запушване, износване и навлизане на въздух в горивно нагнеталнеталната помпа, които затрудняват или компрометират работата й. За разрешение на всички възможни проблеми относно помпата и цялостната работа специалистите от София Дизел Център имат професионална подготовка и изключително надеждна и модерна техника за диагностика и ремонт. Марката Bosch няма нужда от представяне, а служителите на центъра работят основно с нея. Мотото на сервиза е „Гаранция до живот“ заради постоянното ориентиране и поддържане на високо ниво на услугите.

Тенденция в световен мащаб е екологичната насоченост на всички дейности и София Дизел Център се включва в тях като предлага рециклиране на ГНП и дюзи. Независимо от услугите, от които се нуждаете, професионалното отношение и високо качество са гарантирани.
Ползвайки услугите на Дизел Центъра от ново поколение получавате гаранция, че ще си спестите автомобилни неволи, свързани с ГНП и нейните компоненти за много дълго време.