Кога покупката на ножичен подемник е най-рационална?

Започването на бизнес с автосервиз е свързано основно с инвестиране в материалната база.

С подобряването на устройството и възможностите на съвременните превозни средства автосервизите са изправени пред предизвикателството да не изостават в технологично отношение. В тази насока и с фирмена политика, насочена изцяло към нуждите на клиента вече повече от две десетилетия работи една от най-добре представените компании в сферата на автосервизното и гаражно оборудване garagent.com. Широката продуктова гама на фирмата може да задоволи различни предпочитания и желания от страна на клиента, запазвайки най-добрите показатели за цена-качество на пазара.
Напоследък изключително дискутиран е въпросът с ножичния подемник. Ако се питате кога покупката на ножичен подемник е най-рационална, ще се опитаме да ви отговорим като вземем предвид някои основни параметри.

Кога покупката на ножичен подемник е най-рационална?

Товароподемност- средно този тип автомобилно подемници могат да повдигнат автомобили с тегло до 3000 кг.
Нивелиране- разполагането с автоматична система или друг тип механизъм за хидравлично изравняване с помощта на патентовано устройство за синхронизация, осигурява постоянно изравни подемни платформи, независимо от разпределението на теглото.
Безопасност- важно е подемникът да разполага с механично заключване за предпазване от инциденти или повреди.
Основното и най-търсено качество на ножичния подемник е неговата пространствена адаптивност. В напълно изправена позиция заема значително по-малко място от други видове подемници и поради тази причина е предпочитано решение за малки сервизи.

Независимо какъв вид подемник изберете рационалността на покупката зависи преди всичко от цената. А при Гар Агент освен професионални съвети и насоки за най-подходящия избор на автосервизно оборудване, ще получите и едни от най-конкурентните за пазара цени, тъй като фирмата в дългогодишния си опит не допуска изкуствено завишаване на цените, предлага най-доброто съотношение цена-качество и всичко това означава- десетки доволни клиенти и партньори.